Veřejný ochránce práv v ČR – zkušenosti, výhledy, inspirace

10. listopad 2021, 17:00 – 18:00

Beseda pořádaná ombudsmanem FF UP na téma Úřadu veřejného ochránce práv

Více než 20 let působí úřad ombudsmana se sídlem v Brně. Jakým způsobem se podařilo prosadit jeho působení v kontextu politiky a státní správy? Čeho za tu dobu dosáhl? Kdo se na úřad obrací a s jakým výsledkem?
Pozvání na besedu přijali:
Adam Herma – právník odboru metodiky a analýz Kanceláře VOP
Jakub Konečný – výzkumný pracovník Kanceláře VOP, absolvent FF UP

Pořádá

Ombudsman FF UP

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, aula

Přílohy