Revize střední Evropy: Proč o budoucnosti Evropy rozhoduje středoevropský region?

9. listopad 2021, 17:00 – 19:00

Veřejná debata při příležitosti českého vydání knihy

Proč o budoucnosti Evropy rozhoduje střední Evropa? A opravdu o ní rozhoduje? Jaká je podstata existence středoevropského prostoru v rovině vnitřní i té spojené s globálním politickým vývojem?
Středoevropské fórum Olomouc SEFO a Univerzita Palackého vás zvou na veřejnou debatu při příležitosti českého vydání knihy „Revize střední Evropy. Proč o budoucnosti Evropy rozhoduje středoevropský region“.

Hosté:
• Emil Brix (Diplomatická akademie, Vídeň)
• Erhard Busek (Institut pro Podunají a střední Evropu, Vídeň)
• Jiří Lach (katedra politologie a evropských studií FF UP)

Uvádí: Ingeborg Fialová (katedra germanistiky FF UP)

Simultánní tlumočení z němčiny bude zajištěno.

Pořádá

Filozofická fakulta UP, Vydavatelství UP, Muzeum umění Olomouc

Místo

Filozofická fakulta UP, učebna Václava Havla

Přílohy