Komárkova jazykovědná Olomouc

4. listopad 2021, 09:30 – 16:30

6. ročník konference

Letošní Komárkova jazykovědná Olomouc bude věnována dvěma osobnostem, z nichž každá svým osobitým způsobem promluvila do způsobu popisu našeho jazyka. U obou navíc můžeme připomenout významná výročí, která uplynula v minulém roce: 130 let od narození spisovatele Karla Čapka (a 85 let od publikování jeho slavného článku v prvním čísle prvního ročníku časopisu Slovo a slovesnost) a 30 let od úmrtí lingvisty Františka Kopečného (a 11 let od posmrtného publikování jeho poslední doložené studie, a to péčí Ondřeje Šefčíka z FF MU).

Je známo, že Karel Čapek, vynikající znalec češtiny, měl k lingvistice blízko. Ale možná méně známo je, že naopak ke spisovatelům měl blízko i František Kopečný: z ústních sdělení jeho dětí plyne, že významný lingvista působil jako jazykový poradce např. Vladislava Vančury. Jste tedy srdečně zváni na konferenci, která se bude pořádat v prostorách Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci.

Pokud patříte k příznivcům jazykovědy i literární vědy, ale i diskusí o nich, přijďte/přijeďte na letošní konferenci! Program najdete zde.

Místo

Katedra bohemistiky FF UP, Křížkovského 10

Přílohy