"Lifestyle Mobiles", "Labour Migrants" a "Local Natives" ve švýcarských Alpách

3. listopad 2021, 15:00 – 16:30

Antropologická perspektiva tří režimů mobility. Workshop s přednáškou, kterou prosloví Andrea Boscoboinik University of Fribourg, Švýcarsko

Cílem přednášky je pojednat o třech různých režimech mobility, včetně lifestylové mobility, sezónní migrace nízkokvalifikovaných pracovníků a běžné každodenní mobility, které jsou praktikovány ve vybrané oblasti švýcarských Alp. Z antropologického hlediska by tyto odlišné vzorce mobility měly osvětlit strategie identity, představy a sociální praktiky obyvatel hor v tomto alpském kontextu.

Projekt Modernizace doktorského studijního programu Kulturní antropologie CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002315

Pořádá

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP

Místo

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, třída Svobody 26, posluchárna 3.34.

Přílohy