Martin Hájek: Olomoučtí Němci 1918–1938

26. říjen 2021, 18:00 – 20:00

Prezentace knihy historika Martina Hájka

Pořádá

Katedra historie FF UP

Místo

Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, uč. 2.10

Přílohy