Plánování akademické kariéry a jak na to

26. říjen 2021, 09:00 – 12:00

Kurz celoživotního vzdělávání pro zaměstnance UP

Workshop kombinuje interaktivní a přednáškové bloky. Sestává ze 3 hlavních částí. Úvodní část je věnována reflexi formálních a neformálních nároků spojených s akademickou dráhou. Cílem je ujasnění si hlavních aspektů hodnocení akademických pracovníků, jimž je třeba věnovat od začátku akademické dráhy pozornost a strategicky na ně reagovat. Součástí tohoto bloku je prezentace aktuálních systémů hodnocení akademické práce. Druhá část workshopu je věnována strategickému plánování akademické profesní dráhy ve vztahu k systémům hodnocení. V této části budou účastníci workshopu řešit modelová dilemata spojená s rozjezdem akademické dráhy - co, kdy, a jak dělat. Workshop bude zakončen moderovanou diskusí o kritériích hodnocení akademických pracovníků a postupu akademickým kariérním žebříčkem.

Kurz vedou Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D., Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D.

Registrace

Pořádá

ODV IVV

Místo

online, platforma Zoom

Přílohy