Metody a aktivity pro inovaci výuky

14. říjen 2021, 08:30 – 12:30

Kurz celoživotního vzdělávání pro zaměstnance UP

Seminář je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů, zejména pak na didaktickou inovaci vlastní výuky. Účastníci se teoreticky, ale hlavně prakticky seznámí s činnostmi a metodami, které jsou založené na aktivní práci studentů, přispívají k lepšímu klimatu třídy a jsou aplikovatelné ve vysokoškolském prostředí. Účastníci si vše v rámci kurzu vyzkouší. V případě nutnosti bude kurz realizován on-line formou jako webinář, jeho obsah, zaměření i rozsah zůstává stejný.
Kurz vede Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

Registrace

Pořádá

ODV a IVV

Místo

budova Zbrojnice, Biskupské náměstí 1, zasedací místnost Vydavatelství UP, přízemí (vchod naproti Coffee Library)

Přílohy