Michael Londesborough: Základní principy úspěšné popularizace vědy

14. říjen 2021, 11:00 – 14:00

Workshop

Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Pevnost poznání ve spolupráci s Nadačním fondem UP uvádí workshop s důrazem na rozvíjení kompetencí v oblasti komunikace a popularizace vědy s Michaelem Londesboroughem. Workshop je primárně určen pro akademické a vědecké pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Přihlasit se můžete na www.bit.ly/FSA_Michael_I
Účast Vám potvrdíme e-mailem.

Pásmo je součástí programu Fort Science Academy realizovaného v rámci projektu Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě Palackého v Olomouci
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014614

Událost na facebooku

Pořádá

Pevnost poznání a Nadační fond UP

Místo

Pevnost poznání

Přílohy