Supervize případů s rozšířenou biografickou anamnézou s využitím techniky M. Balinta

1. říjen 2021 - 2. říjen 2021

Seminář pro odborníky z pomáhajících profesí

Cílem tohoto kurzu, který je určen odborníkům v pomáhajících profesích (multidisciplinární přístup) je poskytnout zúčastněným praktickou metodu balintovské skupiny, kterou lze využít při případové práci s klienty či pacienty s psychosomatickými syndromy. Kurz má akreditaci Asociace klinických psychologů a České lékařské komory.

Podrobné informace

Místo

CMTF, Na Hradě 5

Přílohy