Stříbrná promoce PřF

18. září 2021, 09:00 – 13:00

Slavnostní setkání absolventů

Přírodovědecká fakulta pořádá pro své absolventy po 25 letech od absolutoria stříbrnou promoci. Open air akce se uskuteční za hlavní budovou přírodovědecké fakulty.

Pořádá

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů PřF UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc

Přílohy