Zlatá a diamantová promoce PřF

17. září 2021, 09:00 – 15:00

Slavnostní setkání absolventů

Slavnostní setkání absolventů přírodovědecké fakulty po 50 a 60 letech se uskuteční jako oper air akce v prostorách za přírodovědeckou fakultou. 

Pořádá

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů PřF UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc

Přílohy