Conference Experimental Biology Post- COVID eRra 2021

16. září 2021 - 17. září 2021

Konference

Vývoj nejnovějších technologií a pokrok v oblasti rostlinné biologie a biotechnologií mění v posledních sto letech velmi výrazně náš svět. Současně ale lidstvo čelí velkému množství výzev: od globálního oteplování, přes vymírání druhů až po zákeřné pandemie. Jak můžeme těmto výzvám čelit, s pomocí posledních poznatků v oblasti rostlinné biologie, se na posledních poznatcích v oboru snaží ukázat odborná konference CEBR – PCR 2021.

Pořádá

Laboratoř růstových regulátorů, ÚEB AV ČR, UP

Místo

Pevnost poznání Olomouc

Přílohy