Nemoc jako lékařská diagnóza a/nebo součást životní dráhy

15. září 2021, 09:00 – 09:30

Konference

Vztahy a napětí mezi nemocí jako medicínskou diagnózou a součástí životní dráhy

Nemoc nebo nedostatek zdraví je různými aktéry zpracovávána odlišně podle toho, zda v rámci svého expertního vědění mají stanovit diagnózu a postup léčby, nebo jde v případě pacientů o vlastní životní zkušenost a snahu o návrat do stavu bez nemoci. Vztah mezi lékařskou diagnózou, léčbou a zakoušenou nemocí je komplexní i v tom, jak se odráží v životní dráze aktérů (příjemců péče, pacientů, klientů): byl to způsob života, který vedl k diagnóze, nebo až diagnóza ovlivnila životní dráhu? Kde se potkávají, prolínají a kde naopak vzniká napětí v těchto zdánlivě protichůdných trendech: v cyklu mezi životem s nemocí, expertním stanovením diagnózy a následnou změnu způsobu života?

Pořádá

Ústav veřejného zdravotnictví LF UP

Místo

Lékařská fakulty UP, místnost TD-2.521 v dostavbě teoretických ústavů

Přílohy