Vyrovnávací kurzy matematiky 2021 - Rovnice a nerovnice

28. srpen 2021, 10:00 – 14:30

Doplňte si znalosti středoškolské matematiky před začátkem nového akademického roku

S matematikou se v různě formě setkávají studenti snad všech oborů, které Přírodovědecká fakulta UP nabízí. Nemusí jít zrovna o hlavní předmět, a přesto dokáže některé ze studentů pěkně potrápit. Paradoxně největší problémy jsou způsobeny nedostatečnými znalostmi středoškolské matematiky. Na základech, které chybí, lze pak jen těžko stavět.
Proto nabízíme studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o pět online kurzů, které budou probíhat vždy v pátek před a po obědě. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie a goniometrie. První z těchto kurzů začne v pátek 20. 8. 2021, poslední kurz proběhne v pátek 17. 9. 2021. Více na kma.upol.cz/vyrovnavaci-kurzy-matematiky

Kurzy budou mít online podobu, realizovány budou prostřednictvím MS Teams nebo Zoom.

Místo

online

Přílohy