Letní škola numismatiky

27. srpen 2021 - 29. srpen 2021

Kurz pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti

Letní škola numismatiky je setkáním odborné a laické veřejnosti, jehož hlavním cílem je prezentace numismatiky, a to v nejrůznějších aspektech a dobách (od nálezů po sběratelství, od antiky po novověk).
Za cílovou skupinu tohoto kurzu považujeme všechny zájemce – sběratele, kurátory muzeí, pracovníky památkové péče, laické zájemce o historii či studenty pomocných věd historických, historie, archeologie, dějin umění nebo ekonomických oborů.

Podrobné informace

Pořádá

Katedra historie FF UP

Místo

Katedra historie Filozofické fakulty UP v Olomouci, Na Hradě 245/5, Olomouc

Přílohy