FLOW konference 03

1. červenec 2021 - 2. červenec 2021, 13:00 – 16:00

3. ročník vědecké konference

Přijměte pozvání na neformálně laděnou vědeckou FLOW konferenci, jejíž třetí ročník je opět zaměřen na aktuální výzkum v oblasti radio a TV studies. Tématem letošního setkání jsou „Kurikulární pasti mediálních studií“. Na ploše jednotlivých programových bloků – round tables – budeme diskutovat tato témata:
- metodika výuky médií a nekonvenční výukové platformy
- uplatnitelnost studentů v praxi
- aplikovaný výzkum mediálních studií
- aktuální výzkumné a projektové výzvy
- doktorské studium médií.

Účast přislíbili: prof. Nico Carpentier, Ph.D. (Univerzita Karlova, Uppsala University, Vrije Universiteit Brussel), Vaia Doudaki (Univerzita Karlova), Ph.D., doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (Univerzita Karlova), doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (Masarykova univerzita), MgA. Kamila Zlatušková, Ph.D. (FAMU), doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (Masarykova univerzita), MgA. Michal Reitler (Česká televize), PhDr. Milan Kruml (Česká televize, Univerzita Karlova).
Událost na Facebooku zde.

Místo

Velká posluchárna, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy