Společenské a humanitní obory a aktuální vědní politika ČR

23. červen 2021, 10:00 – 12:00

Diskuse s PhDr. Pavlem Baranem, CSc.

Online diskuse nad rolí a pozicí společenských a humanitních oborů na poli aktuální vědní politiky ČR, a dále nad Metodikou 2017+ jako příležitostí pro SHUV.

Moderuje prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 

 K akci se můžete registrovat ZDE. Den před konáním akce vám bude zaslán odkaz na přenos.

Pavel Baran se organizačně podílel na obnovení činnosti Filosofického ústavu v rámci Akademie věd ČR, a to v pozici zástupce ředitele. Ve Filosofickém ústavu se věnoval tématu morální a politické filozofie, věnoval se i překladatelské činnosti odborné literatury. Současně působil jako vysokoškolský učitel dějin filozofie, politické filozofie a filozofie dějin na Vysoké škole ekonomické v Praze, poté na Ostravské univerzitě. V současnosti přednáší vybrané kurzy filozofie na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2005 se stal ředitelem Filosofického ústavu, tuto pozici zastával do roku 2013, kdy se stal členem Akademické rady a poté místopředsedou Akademie věd ČR pro oblast společenských a humanitních věd. V letošním roce byl zvolen předsedou Vědecké rady Akademie věd ČR. V roce 2014 byl jmenován členem vládní Rady pro vědu výzkum a inovace, na zasedání v září 2016 byl zvolen místopředsedou této Rady a od roku 2021 vykonává funkci prvního místopředsedy.

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

online

Přílohy