Cenová bilance 2019–2020

23. červen 2021

Pravidelný literární seminář nad českými a slovenskými literárními díly

23. června 2021 se uskuteční další ročník semináře Cenové bilance, na kterém se bude diskutovat o oceněných i neoceněných českých a slovenských literárních dílech vydaných v letech 2019 a 2020. Akci pořádá Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Více informací naleznete v příloze. 

Zájemci o aktivní účast mohou vyplnit následující údaje a do 14. června je zaslat na emailovou adresu tajemnice semináře (tereza.rohacova01@upol.cz).
V přihlašovacím e-mailu prosím uveďte:

  • jméno a tituly,
  • název instituce, 
  • svůj kontaktní e-mail, 
  • přibližný název referátu (20 minut) nebo diskusního příspěvku (10 minut)

Místo

online

Přílohy