Empatická laboratoř

18. červen 2021 - 19. červen 2021

Seminář z oblasti psychosomatiky

Cílem tohoto kurzu, který je určen různým druhům odborníků v pomáhajících profesích (multidisciplinární přístup) je nabídnout zúčastněným rozvoj své empatie, tedy schopnosti vcítit se do pocitů druhé osoby, co se považuje za součást emoční inteligence. Seminář je přímo zaměřen na osvojení si schopnosti vést empatický rozhovor s klientem a zlepšit tak své komunikační dovednosti i celkové výsledky své práce.
Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí a podstatou empatického rozhovoru a s teorií empatie. Hlavní část semináře pak bude tvořit výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem empatické komunikace, což bude probíhat formou nácviků empatie metodikou takzvaných Empatických laboratoří.

oushi.upol.cz/psychosomatika

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta, Institiut sociálního zdraví na UP

Místo

CMTF, Univerzitní 22

Přílohy