Aktuální judikatura v oblasti rodinného práva

18. červen 2021, 09:00 – 12:30

Webinář

Cílem webináře je seznámení s aktuální judikaturou Ústavního soudu a obecných soudů k otázkám rodinného práva. 

Přednášející: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Obsah webináře:

  •  aktuální judikatura k vypořádání společného jmění manželů a jeho exekučnímu postihu  
  • aktuální judikatura v oblasti péče soudu o nezletilé (úprava péče, styk rodiče s dítětem, podstatné záležitosti, na kterých se rodiče nemohou shodnout)  
  • aktuální judikatura v oblasti předběžných opatření o úpravě poměrů dítěte  
  • aktuální judikatura k participačním právům dětí 

Odkaz na webinář včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před jeho konáním na e-mail.

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

online

Přílohy