Olinco 2021: The 5th Olomouc Linguistics Colloquium

10. červen 2021 - 12. červen 2021

Mezinárodní lingvistická konference

Zveme Vás na Olomouc Linguistics Colloquium, obecně-lingvistickou konferenci, pořádanou na UP každé dva roky (letos online). Pasivní účast po registraci na olinco.upol.cz zdarma. 

Zvaní přednášející:
Ianthi Tsimpli (University of Cambridge), 
Susanne Wurmbrand (Universität Wien), 
Harald Clahsen (Universität Potsdam). 

Speciální tematické sekce: 
Constraining Allomorphy (Organizátor: Jonathan Bobaljik, Harvard University),
Language processing from a psycholinguistic and cognitive perspective (Organizátoři: Jan Chromý, Univerzita Karlova; Norbert Vanek, University of Auckland).

Pořádá

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP

Místo

online

Přílohy