Adaptation Idea Sprint

7. květen 2021, 08:00 – 20:00

Dvanáctihodinový Idea Sprint zaměřený na vizualizaci dat a řešení současných globálních výzev

Dvanáctihodinový Idea Sprint je hackathon zaměřený především na data a jejich vizualizaci v kontextu současných globálních výzev – klimatickou změnu a pandemii (ať už covid-19, nebo nemocí obecně, kterým je potřeba předcházet). Účastníci se nejprve seznámí s pravidly, tematickými oblastmi a výzvami. Bude následovat brainstorming prvních nápadů a formování týmů. Během 12 hodin vytvoří týmy vlastní koncept, který odprezentují odborné porotě. Vzhledem k charakteru a délce akce neočekáváme funkční prototyp či beta-verzi, ale např. rozpracovaný koncept, model či podnikatelský plán apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, míru invence, společenský přínos ale také multioborovost.

Podrobněji na hackathon.upol.cz

Místo

online, Gather Town

Přílohy