koncert Olomouc Barokní

6. květen 2021, 19:00 – 20:00

předehra festivalu Dvořákova Olomouc

Komponovaný pořad představující barokní krásu tří objektů v Olomouci (Freskový sál Komenia, Kaple Božího Těla v Uměleckém centru UP a Slavnostní sál na Klášterním Hradisku). Zazní skladby nejvýznamnějších barokních skladatelů jako například G.F.Händela, A.Vivaldiho či J.S.Bacha. Skladby pro trubku, hoboj, flétnu, housle a soprán charakterizují nepříliš obvyklá instrumentální spojení použitá autory. Sledujte online na webu, facebooku a youtube MFO.

Program v Kapli Božího Těla:

A.Vivaldi • Concerto No.9

G.F.Händel • Samson ( Let the Bright Seraphim )

G.F.Händel • Samson HWV 57, Act II, Scene 2: III. Air.

Marc’Antonio Ziani • La flora: Trombe d’Ausonia

Místo

online

Přílohy