Bezdrátové technologie a dítě se sluchovou vadou

22. duben 2021, 09:00 – 15:00

Odborná konference

Konference je jedním z výstupů projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“, který s grantovou podporou Technologické Agentury České republiky realizoval Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. 
Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života dětí se sluchovým postižením a jejich lepší začlenění do škol i celé společnosti. S tím souvisí i další záměr projektu, kterým je zvýšení využití bezdrátových asistivních pomůcek u dětí a zvýšení povědomí o bezdrátových technologiích sloužících ke kompenzaci vad sluchu.

22. dubna 2021, 09:00 – 11:40 přednášky
22. dubna 2021, 12:30 – 15:00 pracovní skupiny

Podrobné informace:

Pořádá

CMTF UP, Institut sociálního zdraví (OUSHI)

Místo

online

Přílohy