Dovolená po novele v souvislostech

23. únor 2021, 09:00 – 12:30

Webinář

Cílem wemináře je seznámit zájemce s novou právní úpravou dovolené. Webinář je určen pro advokáty, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, personalisty a další zájemce, kteří jsou s pracovním právem v každodenním styku. Webinář se zaměří na porovnání dosavadní a nové právní úpravy a budou také řešeny praktické otázky související s dovolenou:

• druhy dovolené (zrušení dovolené za odpracované dny)
• výpočet dovolené
• základní povinnosti zaměstnavatelů (postup zaměstnavatelů při vypracování písemného rozvrhu dovolené – možnosti plánování/určování dovolené v době pandemie)
• role odborových organizací
• dovolená v návaznosti na pracovní dobu a její způsob jejího rozvržení (rovnoměrně/nerovnoměrně/pružně rozvržená pracovní doba, konto pracovní doby)
• velikost úvazku a výpočet dovolené (stanovená, kratší, zkrácená pracovní doba)
• (pře)čerpání dovolené/čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou/čerpání dovolené ve svátek
• prodloužení dovolené
• náhrada za dovolenu (průměrný výdělek)
• překážky v práci (náhradní doby a jejich zápočet)
• krácení dovolené
• dovolená při změně zaměstnání
• častá pochybení zaměstnavatelů/přestupky a správní delikty na úseku dovolené
• dotazy

Webinář se uskuteční na platformě ZOOM Odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail. Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů.

Pořádá

Právická fakulta UP

Místo

online

Přílohy