Kateřina Pešatová: Kultura není nadstavba, kultura je základ

19. únor 2021, 16:00 – 18:00

Online přednáška z cyklu UPsolvent 

Devátou přednášku z cyklu UPsolvent pronese Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje. V online přednášce nás seznámí jak se svým pohledem na oblast kultury, tak se svou profesní a kariérní zkušeností po absolutoriu, která zahrnuje marketing pro státní lázně, práci regionálního novináře, kurátora výstav a editora publikací. Kateřina Pešatová se zabývá památkovou péčí, tvorbou dotačních řízení, mapováním kulturních a kreativních průmyslů, podporou neziskové kultury, řízením příspěvkových organizací v kultuře a propojováním kulturních a kreativních průmyslů se sbírkotvornými institucemi.

Cyklus přednášek UPsolvent je součástí absolventské strategie Univerzity Palackého, která zahrnuje rozvoj programu pro absolventy a sdílení profesních zkušeností našich absolventů.

Přednáška bude dostupná na adrese avp.upol.cz/stream

Pořádá

Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci

Místo

online

Přílohy