9. zasedání Akademického senátu FF UP

13. leden 2021, 13:00 – 16:00

První zasedání AS FF UP v roce 2021

Zasedání proběhne v online režimu. Nejdůležitějším bodem jednání bude schvalování dodatku k metodice dělby financi na FF UP.
Stream z jednání bude k dispozici na webu AS FF UP.

Pořádá

Akademický senát FF UP

Místo

online