Nový rok - COVID 19

4. leden 2021 - 31. leden 2021

Milé studentky a studenti,

zdravím Vás v první pracovní den nového roku, bohužel opět on-line. Epidemická situace zatím neumožňuje jinou formu pedagogického procesu, takže ještě nějakou dobu budeme muset pracovat na dálku. Zatím platí vyhlášená omezení do 10. 1., dále uvidíme. O opatřeních na UP jste průběžně informováni na webových stránkách univerzity. Z nich vybírám, že prozatím je pro naše biologické a ekologické obory zakázána osobní přítomnost studentů na výuce, tento zákaz se týká i doktorandů. V současné době máme zkouškové období, kdy se připravujete na zápočty a zkoušky z on-line přednášek a materiálů podle doporučení vyučujících. Zkoušky je možné vykonávat prezenčně, pokud se jich neúčastní v jeden čas více než 10 osob. S tím počítají i vyučující při vypisování zkušebních termínů. Rovněž toto pravidlo bude uplatněno při státních závěrečných a doktorských zkouškách.

Věřím, že se v následujících měsících postupně vrátíme do normálu s kontaktní výukou.  Aby to bylo v dohledné době, žádám Vás o dodržování vyhlášených pravidel.

Přeji Vám vše dobré do nového roku a zdravím Vás i za další pracovníky katedry ekologie a životního prostředí.

Bořivoj Šarapatka

Přílohy