Online stream vedení UP o plánech a vizích univerzity

9. prosinec 2020, 17:00 – 19:00

Beseda s akademickou obcí k připravovanému Strategickému záměru UP 2021+

S blížícím se koncem roku, který je tradičně spjat s bilancováním a plánováním na rok příští, se vedení UP rozhodlo uspořádat besedu s akademickou obcí k připravovanému Strategickému záměru Univerzity Palackého 2021+, který univerzitu koncepčně nasměruje na příštích 10 let. Protože aktuální situace nenahrává setkávání tváří v tvář, uskuteční se tato prezentace online, a to streamovaně na Facebooku a YouTube. O vizích a plánech univerzity na příštích 10 let budou hovořit rektor UP Jaroslav Miller, prorektor pro studium Vít Zouhar a prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová. Stream proběhne ve středu 9. 12. 2020 od 17:00 na YouTube kanálu Univerzity Palackého.

Pokud byste měli ke směřování a vizím UP jakékoliv dotazy, můžete je zasílat předem do 9. 12. do 10:00 na adresu faq@upol.cz. Do předmětu uveďte prosím heslo: Stream. Pomůže to očekávané množství dotazů roztřídit do tematických celků, kterým se následně budou rektor a prorektoři věnovat naživo. Otázky bude možné zasílat prostřednictvím chatu také během streamu samotného. Kapacitně a z časových důvodů však bude pravděpodobně možné se věnovat jen některým z nich.

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

online

Přílohy