8. zasedání Akademického senátu FF UP

9. prosinec 2020, 13:00 – 16:00

Poslední zasedání AS FF UP v roce 2020

Zasedání proběhne s největší pravděpodobností hybridní formou. Streamování bude jako obvykle zajištěno prostřednictvím webu AS FF UP.

Místo

online, zasedací místnost děkanátu FF UP, 2.25