COVID - 19

9. říjen 2020 - 25. říjen 2020

Distanční výuka

 

Vláda ČR rozhodla o nových opatřeních proti epidemii covidu-19 a oznámila povinný přechod všech vysokých škol na distanční výuku, a to od pondělí 12. října do 25. října. Formu distanční výuky u jednotlivých předmětů budete konzultovat s vyučujícími (garanty) těchto předmětů, kteří mají vaše e-mailové adresy. O případném dalším prodloužení distanční výuky vás budeme informovat na těchto www stránkách, sledujte samozřejmě i sdělovací prostředky a www stránky UP a PřF.

 

(Znění usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření, které se týká VŠ, je: Vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.)

Pro výuku na PřF UP od 12. října 2020 to mimo jiné znamená:

  • Osobní přítomnost studentů na fakultě, a to včetně doktorských studijních programů, není povolena, pokud toto není upraveno pracovněprávním vztahem mezi studentem a fakultou (např. úvazek na katedře nebo DPP).
  • Pokud to charakter předmětu umožňuje, přechází výuka předmětu do online režimu.
  • Tam, kde to možné není, např. pro praktickou, terénní, laboratorní výuku, se výuka ruší. Vyučující si připraví plán, jak tuto výuku realizovat po skončení mimořádných opatření.
  • Při realizaci výuky a zkoušení online dodržujte Manuál a pravidla pro online výuku a zkoušení. To zejména znamená, aby vyučující včas informovali studenty o způsobu online výuky a zachovali platný rozvrh pro zimní semestr.
  • Výjimkou jsou studenti studijních programů Optometrie (Bc. a NMgr.) a Experimentální biologie (NMgr.), pro které je povolena osobní přítomnost na klinické a praktické výuce.
  • Studenti učitelských studijních programů, kteří právě absolvují pedagogickou praxi, na praxi zůstávají. Řídí se přitom pokyny vedení školy. Více na cpp.upol.cz.

 

9. 10. 2020                                       Prof. Bořivoj Šarapatka (vedoucí katedry)

Přílohy