Zasedání Akademického senátu UP

23. září 2020, 13:00 – 16:00

Ustavující zasedání Akademického senátu UP

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Rektorát UP, velká zasedací místnost

Přílohy