Konference projektu INSPIRO - Inspirace v odlišnosti

16. září 2020, 09:00 – 17:00

Konference pro všechny zájemce o inkluzivní vzdělávání z řad rodičů, pedagogů i studentů

Program

 • 9.00 - 9.30 Prezence účastníků
 • 9.30 - 9.45 Uvítání účastníků a úvodní slovo pana děkana Cyrilometodějské teologické fakulty prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D.

Dopolední blok - AULA:

 • 9.45 – 10.15 Mgr. Zdeňka Slámová – INSPIRO – projekt, který má smysl
 • 10.15 - 10.45 Mgr. Veronika Doležilová - Praktické postřehy k reviznímu řízení
 • 10.45 – 11.15 Tomáš Kopřiva – Střet ve vztahu učitel/rodič/dítě plynoucí z rozdílného přístupu k výchově a vzdělávání
 • 11.15 – 11.45 Mgr. Jaromíra Staňková, Sára Staňková - Speciální vzdělávací potřeby dětí s poruchami autistického spektra jsou více lidské než speciální.
 • 11.45 – 12.15 Evžen Weigl, Mgr. Richard Kořínek, Mgr. Markéta Pešoutová - Nové projekty a příležitosti na CMTF UPOL a Hovory o vzdělávání
 • 12.15 – 13.00 Obědová pauza

Odpolední blok - učebny dle rozpisu (1. patro):

 • 13:00 – 14:30
  Workshop č. 1
  T. Kopřiva: Problémy dětí i učitelů v MŠ a ZŠ jako výsledek nezdravého prostředí v kolektivech
  Workshop č. 2
  Mgr. J. Staňková, DiS. : Nácviky komunikačních a sociálních dovedností u dětí s PAS
  Workshop č. 3
  M. Pešoutová: Výzkumná metoda DIPEx – metodologie, výstupy, přínos
 • 14:30 – 15:00 COFFEE BREAK
 • 15:00 – 16:30
  Workshop č. 4
  M. Klapal: Možnosti a limity vedení rozhovoru s dětmi
  Workshop č. 5
  V. Doležilová: Rychlokurz školského práva pro každého
 • 16:30 -17:00
  Závěrečné shrnutí konference a rozloučení

Doplňkový program:

Individuální konzultace s psychology:
V čase 13.00 – 16.30 hod.
K dispozici 3 zkušené psycholožky/psychoterapeutky s bohatou praxí z oblasti vzdělávání
(MŠ, ZŠ, Pedagogicko-psychologická poradna)
1 konzultace – 45 min. (13.00-13.45, 13.45-14.30, 15.00-15.45, 15.45-16.30)

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22

Přílohy