Rozvoj kritické gramotnosti skrze čtení-psaní-diskusi

16. září 2020 - 18. září 2020

Kurz určený pro vyučující FF UP, kteří se studenty čtou literární nebo odborné texty

V pěti celodenních setkáních od září 2020 do ledna 2021 se účastnice a účastníci budou věnovat prohloubenému pojetí a účinné podpoře studentova čtení a učení ve své oborové výuce. Cíle kurzu vycházejí ze skutečných procesů čtení a rozumění a z potřeb čtoucího studenta, ale také z potřeb profesního rozvoje vysokoškolského učitele. Přístupy, s nimiž se účastníci pro svou výuku obeznámí (a které si sami vyzkoušejí jednak v kurzu, jednak ve své výuce mezi setkáními), mohou sloužit i těm vyučujícím, kteří vedou přípravné studium budoucích učitelů ZŠ a SŠ. Kurz se věnuje také systematickému plánování učebních jednotek a dále jednotlivým efektivním přístupům a postupům při výběru textů, při jejich analýze a interpretaci a při spolupráci mezi studenty.
Kurz povede PhDr. Ondřej Hausenblas, PedF UK, který se dlouhodobě zabývá problematikou čtenářství a porozumění čtenému textu, vyučuje na Katedře české literatury didaktiku literární výchovy. Od roku 1998 je lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Podrobné informace

Pořádá

Filozofická fakulta UP

Místo

Filozofická fakulta UP, Na Hradě 5, místnost 2.10

Přílohy