První pomoc

18. srpen 2020 - 19. srpen 2020

Popularizačně naučný kemp pro děti a mládež ve věku 11–20 let

Prostřednictvím popularizačně-naučného kempu budou žáci seznámeni se základními postupy v poskytování první pomoci. Pozornost bude v rámci kempu zejména věnována praktickému nácviku.

Místo

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP

Přílohy