Němčina zábavně a jinak

17. srpen 2020 - 19. srpen 2020

Popularizačně naučný kemp pro děti a mládež ve věku 15–20 let

Prostřednictvím popularizačně-naučného kempu se žáci dozví zajímavé informace o německy mluvících zemích, rozšíří svou slovní zásobu a komunikační dovednosti, a interaktivní formou také získají praktické zkušenosti. V neposlední řadě se s námi vydají i po stopách německé kultury v Olomouci a jeho okolí.

Místo

Ústav cizích jazyků PdF UP

Přílohy