Po stopách tradičních řemesel

20. červenec 2020 - 24. červenec 2020

Popularizačně naučný kemp pro děti a mládež ve věku 13–20 let

Kultura řemeslné tvorby a lidových tradic v tradičním i netradičním pojetí. Žáci budou seznámeni se společensko-kulturním významem řemesel jako je kovářství, řezbářství, knihařství, proutkařství. V průběhu kempu se žáci budou moci vyzkoušet náročnost a krásu řemeslné výroby.

Místo

Katedra technické a informační výchovy, PdF UP, Žižkovo nám. 5

Přílohy