Mezinárodní letní škola k právům uprchlíků

20. červenec 2020 - 29. červenec 2020

Letní škola prostřednictvím online kurzů

Mezinárodní letní škola k právům uprchlíků (International Summer School in Refugee Law and Rights) sdružuje přední akademiky a odborníky zaměřující se jak na teoretické, tak praktické aspekty právní ochrany uprchlíků. Má za cíl aktivně rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, které využijí v akademické sféře, OSN, vládních a nevládních organizacích, médiích a dalších odvětvích. Hlavním cílem je rozvíjet dovednosti v oblasti ochrany dobrovolníků a vytvářet sítě odborníků a spolupracovníků v současných podmínkách mezinárodní ochrany uprchlíků v Evropě i mimo ni.

Podrobnosti najdete na refugees.upol.cz.

Pořádá

Zahraniční oddělení UP a Právnická fakulta UP

Místo

online

Přílohy