Státní závěrečné zkoušky

20. duben 2020 - 20. červen 2020

Katedra ekologie a ŽP oznamuje všem studentům absolventských ročníků, že se rozhodla v souvislosti s uvolňováním restrikcí vypsat 1. kolo ústních Státních závěrečných zkoušek již v červnových termínech:

 

Bak. Ekologie a ochrana ŽP: 17. 6. 2020

Bak. Biologie a environmentální výchova: 17. 6. 2020

 

Nav. Mgr. Ekologie a ochrana ŽP: 18. 6. 2020

Nav. Mgr. Ochrana a tvorba krajiny: 18. 6. 2020

Nav. Mgr. Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy: 18. 6. 2020

 

Obhajoby BP a DP proběhnou v srpnových termínech, jak bylo oznámeno dříve.

Přílohy