Covid-19

16. duben 2020 - 31. červenec 2020

Vážení studenti,

koronavirová nákaza významným způsobem zasáhla do průběhu výuky v letním semestru školního roku 2019/2020. Protože v současnosti nikdo přesně neví, do jaké doby budou zachovány restrikce v osobním kontaktu mezi lidmi, Katedra ekologie a ŽP PřF UP přistupuje k následujícím opatřením.

Náhradní výuka jednotlivých předmětů poběží dle pokynů vašich vyučujících. Proto Vás žádám, abyste se důsledně řídili jejich pokyny. Toto platí i pro plánované exkurze, které mohou být v čase posunuty, nebo řešeny jinou formou, např. písemnou prací. Která alternativa bude použita, záleží na vývoji epidemie a bude Vám včas oznámena vyučujícím. Ti Vám také upřesní formu a způsoby složení zkoušky či zápočtu.

V každém případě ale přesouváme Státní závěrečné zkoušky a obhajoby BP a DP plánované na měsíc červen. Současně rušíme také s nimi spojené termíny pro odevzdání BP a DP. SZZ v bakalářském oboru EOŽP a BEV se uskuteční jednak 17.6.2020 (1. kolo), a poté v srpnu dne 24. 8. 2020 (2. kolo). Ústní zkouška Didaktika oboru EKO/SZZDO se uskuteční rovněž v tyto dny. Obhajoby BP proběhnou až 25. 8. 2020. SZZ v navazujících magisterských oborech EOŽP, OTK a Didaktika oboru jsou naplánovány jednak na 18.6.2020 (1. kolo), a poté v srpnu na 26. 8. 2020 (2. kolo). Obhajoby DP zůstavají v srpnovém termínu dne 27. 8. 2020. Termíny odevzdání BP a DP jsou stanoveny na pondělí 27. 7. 2020 do 14:00 h.

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských a doktorských oborů budou upřesněny dle situace.

Přeji Všem pevné zdraví,

Emil Tkadlec

Vedoucí Katedry ekologie a ŽP PřF  

Přílohy