Zasedání Akademického senátu UP

26. únor 2020, 13:00 – 16:00

Řádné zasedání Akademického senátu UP

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Rektorát UP, velká zasedací místnost

Přílohy