Překladatel v praxi

24. únor 2020, 11:30 – 13:00

Workshop

Workshop zaměřený na uplatnění odborných, zejména právních, překladatelů v praxi. Workshop bude v českém jazyce s ukázkami v angličtině.

V rámci tohoto workshopu probere Martin Štulík, zakladatel kanceláře Orange Tree, se studenty praktické předpoklady pro práci překladatele odborných, zejména právních, textů, uvede některé zajímavé příklady z praxe a nabídne několik různých cvičení zaměřených na anglický právní jazyk. Projde přitom se studenty čtyři hlavní kategorie profesních předpokladů, od znalosti jazyka až po práci s počítačem a moderními technologiemi. Využijte této příležitosti dozvědět se postřehy z překladatelské praxe, které vám mohou pomoci s dalším profesním směřováním.

Zájemci nechť se hlásí e-mailem předem na ondrej.klabal@upol.cz.

Pořádá

Katedra anglistika a amerikanistiky FF UP

Místo

FF UP, Křížkovského 10, učebna 1.49

Přílohy