Daruj krev s rektorem

17. únor 2020 - 21. únor 2020

Akce na podporu dárcovství krve. Součást programu Akademického týdne UP

V rámci Akademického týdne UP se uskuteční další běh výzvy Daruj krev s UP / s rektorem aneb Modrá je dobrá! Registrace a bližší informace, zda můžete darovat, na e-mailu: daruj.upol@gmail.com. Do předmětu e-mailu prosím napište heslo: DARUJ.
Do těla mailu pak uveďte: jméno a příjmení, datum narození, fakultu, kterou zastupujete, a zdali jste student, nebo zaměstnanec.

PROSÍME VŠECHNY, ABY SI DŮKLADNĚ PROŠLI PODMÍNKY DÁRCOVSTVÍ! KDYŽ PŘIJDETE "ZBYTEČNĚ", ZABERETE MÍSTO POTENCIÁLNÍM DÁRCŮM!

Již po deváté vyzýváme všechny studenty a zaměstnance Univerzity Palackého, aby přišli darovat to nejcennější, tedy svou krev. Student či zaměstnanec navíc obdrží po prokázání se ISIC kartou či průkazem zaměstnance malý dárkový balíček od UPointu a Fakultní nemocnice Olomouc.

Proč byste měli darovat?
Protože bezplatně darovat krev či krevní plazmu je pocit k nezaplacení a protože věříme, že studenti a zaměstnanci univerzity by měli jít příkladem. Za posledních pět let bylo díky naší iniciativě darovat krev přes 3 500 členů akademické obce.

Kdo může darovat?
Veškeré informace o tom, zdali jste vhodným dárcem, naleznete zde. Prosíme, abyste si podmínky řádně prostudovali a předešli tak případným zbytečným návštěvám FNOL.

Akce probíhá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, transfuzním oddělením a iniciativou 470 ml.

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Fakultní nemocnice Olomouc, transfuzní oddělení

Přílohy