Předání čestného uznání autorům odborných knih a cen rektora UP studentům

17. únor 2020, 10:30 – 12:00

Slavnostní shromáždění, součást programu Akademického týdne UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci na tradičním slavnostním ceremoniálu ocení autory odborných knih z řad akademických pracovníků a úspěšné studenty za nejlepší bakalářské, diplomové, vědecké práce a sportovní výkony v roce 2019. Bližší informace poskytne Mgr. Tomáš Krejčiřík, tomas.krejcirik@upol.cz a PhDr. Eva Blažková, eva.blazkova@upol.cz.

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Pedagogická fakulta UP, aula

Přílohy