Akademický senát FF UP

22. leden 2020, 13:00 – 15:00

Předposlední zasedání Akademického senátu fakulty

Na programu bude mimo jiného zhodnocení činnosti senátu za volební období a kontrola naplnění usnesení.
Senát zároveň zvolí volební komise pro volby do senátu fakulty i univerzity. Na jednání budou rovněž doplněny další údaje k volbám do zmíněných senátů.
19. zasedání AS FF UP je veřejné a je možné ho sledovat i online na webu http://asff.upol.cz/.

Pořádá

Akademický senát FF UP

Místo

Děkanát FF UP, zasedací místnost 2.25

Přílohy