Diskuse na téma Návrh vysokoškolského ústavu

9. prosinec 2019, 14:00 – 17:00

Moderovaná diskuse s rektorem UP prof. Jaroslavem Millerem

Aula bude pro zájemce zpřístupněna od 13:30.

Otázky vztahující se k tématu, které byste chtěli položit panu rektorovi, je možné zasílat do 6. prosince do 9:00 na adresu michal.botur@upol.cz. Ze vzešlých dotazů budou stanovena klíčová témata, která budou ještě během pátku 6. prosince zveřejněna na interní diskusní platformě UP Reflexe. Další dotazy bude možné pokládat v průběhu debaty. Každá odpověď bude limitována maximálním časem 5 minut.

Pro zahraniční účastníky bude zajištěno simultánní tlumočení do anglického jazyka. Zařízení k tlumočení bude možné si vyzvednout před hlavním vstupem do auly.

Z hlediska ochrany osobních údajů dávají účastníci svou osobní přítomností na akci souhlas s případným pořizováním a zpracováním audiovizuálního záznamu.

Pořádá

Přírodovědecká fakula UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu, aula

Přílohy