Letní škola slovanských studií Olomouc

20. červenec 2019 - 18. srpen 2019

Intenzivní kurz češtiny pro všechny zájemce o český jazyk, literaturu a kulturu

Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (LŠSS FF UP) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, které jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu.

Součástí programu jsou kurzy jak pro úplné začátečníky (A0), tak i pro velice pokročilé studenty (B2, C1).

V případě zájmu nabízíme také kurzy jiných slovanských jazyků, zejména ruštiny a polštiny.

Absolventi obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní. Studenti, kteří u závěrečné zkoušky neuspějí nebo neabsolvují kurz celý, obdrží potvrzení o absolvování kurzu LŠSS FF UP.

Kurz letní školy je od roku 2018 akreditovaný, tzn. studenti, kteří splní dané podmínky, mohou na své domovské univerzitě získat 8 ECTS.

www.lsss.upol.cz

Pořádá

Centrum jazykového vzdělávání FF UP

Místo

Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Křížkovského 10

Přílohy