Summer School on Modern Asian Literatures and Cultures

8. červenec 2019 - 12. červenec 2019

Mezinárodní letní škola pořádaná ve spolupráci s Evropskou asociací čínských studií (EACS) 

Pořádá

Katedra asijských studií FF UP

Místo

Filozofická fakulta UP, Kříížkovského 14

Přílohy