Otevření Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo

20. červen 2019, 11:00 – 13:00

Slavnostní otevření

Centrum vzniká pod katedrou mezinárodního a evropského práva PF UP jako další krok dlouhodobé spolupráce fakulty a Armády ČR. Centrum je zakládáno s cílem nejen vytvořit institucionální rámec pro další rozvoj vzájemné spolupráce, včetně výzkumných a pedagogických aktivit, ale také prostor pro inovativní myšlenky a aktivity expertů z akademického a vojenského prostředí v oblasti mezinárodního humanitárního práva a dalších oblastí spojených s otázkami bezpečnosti a užití ozbrojené síly. Tyto atributy budou činit CIHOL středoevropským unikátem.

Pořádá

Katedra mezinárodního a evropského práva PF UP

Místo

Umělecké centrum UP, Komorní sál

Přílohy