Zasedání Akademického senátu UP

19. červen 2019, 13:00 – 16:00

Zasedání

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Rektorát UP, velká zasedací místnost

Přílohy